Ohikoa denez, hurrengo ekitaldi fiskalari begira, 2011ko ekitaldirako PFEZen erretentzioak erregulatzen dituzten dekretu ezberdinak jakinarazten hasi dira

Bizkaiko kasuan,azaroaren 30eko Bizkaiko Foru Aldundiaren 137/2010 Foru Dekretuaren, bidez PFEZren eta Sozietateen Zergaren inguruan aplikatu beharreko eguneratze-koefizienteak exarri dira. 2011ko ekitaldian egingo diren eskualdaketeei dagokionean. (BAO. 239. zk. 2010,…

Compartir