Ikerketa lerroak

Itun Ekonomikoaren eta Foru Ogasunen Ikerketarako Agiritegiaren proiektuak hiru ikerketa lerro nagusi garatzen ditu:

Línea de investigación
Itun Ekonomikoa eta euskal zerga sistema
Itun Ekonomikoa; Hitzarmen Ekonomikoa; Foru Ogasunak; Euskal zerga sistema; euskal sektore publikoaren zerga eta aurrekontu politika.
Línea de investigación
Deszentralizazio fiskala eta zerga-sistema konparatua
Federalismo fiskalaren teoria; deszentralizazio fiskala eta finantzarioa; Espainiako finantzaketa autonomiko sistema; Europar Batasuna eta Europako integrazio fiskal eta ekonomikoaren prozesua; zerga sistemen konparazio analitikoa.
Línea de investigación
Erakunde publikoak eta elite politikoen azterketa
Aktoreen prosopografia edo biografia kolektiboa: talde sozialak, elite politikoak eta administrari publikoak; ordezkari batzarren, parlamentuen eta erakunde publikoen azterketa eta bilakaera.